Peringkat Selebriti Yang Paling Berpengaruh Menurut Power Star (19-25 April 2021)

Spread the love

Aktor:
1. GongJun
2. XiaoZhan
3. WangYibo
4. ZhangZhehan
5. BaiJingting
6. DengLun
7. LiYifeng
8. ZhuYilong
9. RenJialun
10. ChengYi

Aktris:
1. ZhaoLiying
2. Dilireba
3. YangMi
4. GuanXiaotong
5. YangZi
6. ZhangZifeng
7. JingTian
8. ZhaoLusi
9. JuJingyi
10. LiuYifei

 

 

Peringkat Selebriti Yang Paling Berpengaruh Menurut Power Star (19-25 April 2021) - 1 Peringkat Selebriti Yang Paling Berpengaruh Menurut Power Star (19-25 April 2021) - 2

 


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =